piątek, 21 kwietnia 2017

Post Daniela - dla duszy i ciała

W Piśmie Świętym, w Księdze Daniela (Dn 1,12-15), znajdujemy chyba pierwszy opis wpływu dziesięciodniowego postu na zdrowie: 

Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia (…). A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie.

Klasztor OO. Franciszkanów przy ul. Kreciej na przedmieściach Łodzi zaprasza na rekolekcje:
- 5-dniowe z pisaniem ikony (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych)
- 8-dniowe z Postem Daniela (bez programu pisania ikony)

Post warzywno-owocowy, dzięki swojej prostocie, pomógł już tysiącom osób w wielu dolegliwościach chorobowych. Zdumiewające są świadectwa uzdrowień, nawet przewlekłych i nieuleczalnych chorób jak miażdżyca, stwardnienie rozsiane czy inne choroby z autoagresji. 
Rok 2016 uhonorował nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny japońskiego uczonego, który pracował nad fenomenem fagocytozy, dr Dąbrowska polska profesor wieloletnia prekursorka postu warzywno owocowego udowodniła wielotysięcznej rzeszy pacjentów skuteczność diety w walce z chorobami.  
Ty też możesz zrobić pierwszy krok...

W dawnych wiekach post był naturalnym środowiskiem pisania ikony. Ikonograf pościł aby wyostrzyć "duchowy wzrok", aby zachować czystość intencji i wierność przedstawienia. Starannie prowadzony post warzywny razem z "modlitwą pędzlem na desce" może być drogą duchowego i fizycznego uzdrowienia. Kluczem jest pokora i powierzenie się Duchowi Świętemu. Aby przyszły owoce potrzeba otworzyć się na zmianę - także kosztem wyrzeczeń. 

Osoby prowadzące program posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu diety warzywno-owocowej jako metody profilaktyki i leczenia. Rekolekcje prowadzą do duchowej odnowy i do zmiany styl życia i żywienia na bardziej zgodny z naturą, co sprawia, że choroby nie powracają.

wtorek, 4 kwietnia 2017

Cel rekolekcji

Celem rekolekcji jest odnowienie więzi z Jezusem przez pisanie ikony podczas Postu Daniela. Skutkiem tego zbliżenia jest oczyszczenie duszy i ciała, które pozwoli zbudować nowy fundament pod dalsze życie.
Ikona to asceza zmysłów. Nie przedstawia świata, który widzimy oczami, lecz posługując się symbolami, złotem i kolorami - ukazuje obraz ciała doskonałego, przebóstwionego. W dawnych wiekach post był stałą praktyką podczas pisania ikon. Ofiara postu pomagała uzyskać ikonografowi większą "czystość spojrzenia" i służyła zbliżeniu się do Bożych tajemnic. Dzięki łasce, o którą stale prosi w modlitwie ikonograf, ikona staje się przestrzenią spotkania ducha i materii, gdzie człowiek stając wobec tajemnicy Sacrum spotyka się z drugim człowiekiem i z prawdą o sobie samym.
Program pisania ikony w Poście Daniela przebiega pod opieką lekarza i kapłana.
Podczas rekolekcji każdy uczestnik pozna podstawowe techniki malarstwa ikonowego żeby samodzielnie napisać ikonę Matki Bożej Fatimskiej.  Nie jest wymagany talent plastyczny ani doświadczenie malarskie. Potrzebne będzie wyciszenie, pokora i oddanie się prowadzeniu Ducha Świętego.

Aby pójść drogą ikony potrzeba najpierw pokory i wyciszenia. Przed rozpoczęciem pracy nad ikoną ikonograf najpierw przebacza swoim winowajcom i prosi w modlitwie o czystość intencji i wierność przedstawienia.

Duchowe i fizyczne oczyszczenie pojawia się na tej drodze jako owoc. Ikona - mimo że wymaga staranności i przestrzegania kanonu - nie oczekuje doskonałości formalnej, nie o samą estetykę w niej bowiem chodzi. Ikona przemawia znakiem, jest Ewangelią w kolorach.
Uzdrowienie jest łaską, której można powiedzieć TAK.


Program rekolekcji

Przykładowy program dnia rekolekcji z Postem Daniela (bez programu pisania ikony)

07.30       modlitwa poranna w kaplicy (o. Grzegorz)
08.00       gimnastyka poranna na świeżym powietrzu
09.00       śniadanie w refektarzu
10.00       zajęcia według programu na dany dzień
11.30       wykład
13.00       obiad w refektarzu
13.45       zajęcia popołudniowe –  nordic walking/gimnastyka w basenie z rehabilitantem
15.00       koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30       adoracja Najświętszego Sakramentu (nabożeństwo majowe)
18.00       msza święta z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne (w kaplicy)
18.30       kolacja w refektarzu
20.00       (zajęcia według programu dnia)
21.00       Apel Jasnogórski


Ikona Matki Bożej Fatimskiej - rekolekcje w dniach 7-12 maja

Podczas rekolekcji będziemy pisać ikonę Matki Bożej Fatimskiej. Przedstawienie jest wykonane w stylu wschodnim w technice tempery jajowej. Nie jest to ikona kanoniczna starego stylu, choć zawiera symbolikę  i elementy kanonu ikonograficznego.


Ikona oddaje ducha tajemnicy objawienia fatimskiego z 1917 roku. Przedstawia Matkę Bożą w białej szacie, składającej dłonie wokół serca, które otoczone jest wieńcem z ciernia. Pochylona z czułością Maryja kieruje czułe spojrzenie z prośbą - wezwaniem do nawrócenia przez pokutę i modlitwę różańcową. Podpis wykonany jest w języku polskim, w stylizowanej czcionce.
Ikonę - wzorzec wykonał Serhij Chygryk, ikonograf grekokatolicki z Drohobycza na Ukrainie.

Ikona Matki Boskiej Fatimskiej nie jest trudna technicznie. Pod okiem doświadczonego ikonografa wykona ją osoba bez doświadczenia plastycznego. Zastosujemy stare techniki ikonograficzne i naturalne pigmenty, które będziemy ucierać z żółtkiem kurzego jaja. W pracy nad ikoną potrzebna będzie natomiast cierpliwość, dokładność i posłuszeństwo. Złocenie nimbu wykonamy metodą na chudy mikstion. Będziemy pracować na odpowiednio zagruntowanych deskach z drzewa liściastego.

Poświęcenie ikon wykonanych podczas rekolekcji odbędzie się w szczególnym dniu, bo 13 maja czyli dokładnie w setną rocznicę objawień fatimskich. W sobotę 13 maja rano uczestnicy rekolekcji odbędą z ikonami 7-kilometrową pieszą pielgrzymkę z klasztoru na ul. Kreciej do Klasztoru w Łagiewnikach, gdzie odbędzie się uroczysty obrzęd poświęcenia ikon.           

Jak było na rekolekcjach u franciszkanów na Kreciej

Ikonę rozumiemy jako przestrzeń trzech spotkań: człowieka z Bogiem, człowieka z samym sobą i człowieka z drugim człowiekiem.
Organizujemy rekolekcje z pisaniem ikony dla osób początkujących i zaawansowanych.
Osoby, które weszły z nami na drogę ikony, pozostają z nami w duchowej wspólnocie.

Tak było na rekolekcjach z ikoną u franciszkanów na Kreciej

Rekolekcje z pisaniem ikony Matki Boskiej Kazańskiej

Rekolekcje z pisaniem ikony "Nie płacz po mnie Matko"Miejsce rekolekcji

Ikona potrzebuje ciszy. Właśnie cisza, przestrzeń i bliskość natury to trzy cechy miejsca, gdzie odbędą się rekolekcje. 

Klasztor ojców franciszkanów przy ul. Kreciej 37 położony jest na peryferiach Łodzi, na dużym zielonym terenie porośniętym starodrzewem, w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Łagiewnickiego i rezerwatu przyrody.

O każdej porze roku okolica zachęca do spacerów po lesie, choćby do odległych o kilka kilometrów od klasztoru dobrze zachowanych drewnianych kapliczek z XVII wieku: św. Rocha i św. Antoniego.
Cena udziału, terminy, warunki uczestnictwa

Całkowity koszt udziału 1 osoby w 5-dniowych rekolekcjach z pisaniem ikony 
w pokoju 1-os.:   800 zł.

Całkowity koszt udziału 1 osoby w 8-dniowych rekolekcjach z Postem Daniela:

w pokoju 1-os.:   1150 zł
w pokoju 2-os.:   1000 zł
w pokoju 3-os.:     900 zł
w pokoju 4-os.:     850 zł

Cena obejmuje:
- wyżywienie wg programu 5-dniowych rekolekcji
- pełen program pisania ikony (łącznie 20 godzin zajęć w pracowni) wraz z kompletem narzędzi i materiałów malarskich i pozłotniczych. Nie jest wymagany talent ani doświadczenie plastyczne
- program rekolekcji (codzienna msza św., konferencje, wieczory dzielenia, modlitwa brewiarzowa)
- opiekę duchową kapłana
- korzystanie z pomieszczeń klasztoru (kaplica, biblioteka, sale rekreacyjne) 

Termin rekolekcji i zapisy
Rekolekcje odbędą się w terminach:
- 11 do 18 czerwca  - Post Daniela  (bez pisania ikony)
- 18 do 23 lipca - rekolejcje z pisaniem ikony 'Mandylion'
- 23 do 30 lipca - rekolekcje z Postem Daniela

Osoby zainteresowane udziałem w rekolekcjach proszone są o kontakt tel. pod numer 781-413-694 
i przesłanie mailem na adres krecia37@gmail.com  zgłoszenia z podaniem:
-  imię i nazwisko, wiek
- czy spotkałem się dotychczas z ikoną? W jakich okolicznościach?
- jakie są moje oczekiwania odnośnie tych rekolekcji?

Zapisy 
Warunkiem wpisania na listę uczestników rekolekcji jest otrzymanie zwrotnego potwierdzenia od organizatorów i wpłacenie kwoty przedpłaty w wysokości 300 zł na numer rachunku bankowego (tytuł przelewu: rekolekcje z ikoną lub Rekolekcje z Postem Daniela)

Konto klasztoru:62124030601111000034530010 Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Krecia 37, 91-510 Łódź

Należy zabrać ze sobą obuwie sportowe i odzież sportowąProwadzący rekolekcje


o. Grzegorz Piórkowski, franciszkanin - opiekun duchowy tel. 781 413 694
Roman Zięba - pracownia ikonograficzna tel. 500 749 123
fizjoterapeuta tel. 505 997 467
lekarz medycyny